2 Mayıs 2013 Perşembe

Tanımlar No3: Tipografi


Tipografi belirli bir yüzey üzerinde harf, kelime, cümle, noktalama işaretleri ile oluşturulan satır, paragraf ve tüm bu öğelerin birleştiği lekesel örgünün algılanmasını sağlayan, sayfa kenarları, harf, kelime, satır ve paragraf aralıklarından oluşan boşluklamalar ile yapılan grafik düzenlemeye denir.