22 Mart 2013 Cuma

Tanımlar No2: Exlibris

Exlibris, kitabın kime ait olduğunu bildiren, sembol ve işaretlerden oluşmuş, sanat ve tasarım ilkeleri doğrultusunda sanatsal öğelerin buluştuğu, belirli sayıda, farklı teknikler ile çoğaltılmış, kitapların iç kapağına yapıştırılacak kadar küçük boyutlara sahip, daha çok Batı ülkelerinde yaygın geleneksel bir sanatsal çalışmadır.


7 Mart 2013 Perşembe

Tanımlar No1: Tipografi

Tipografi, işlevsel yönü ile bilim, estetik yönü ile sanattır. Tipografi ancak her iki yönü ile ele alındığında tasarımdır.